B iểu t ình phản đối tiêm chủng Covid-19 tại Đức

2020-12-19 12:25

Bất chấp việc khóa sổ như thế nào, những người phản đối tiêm chủng vẫn muốn biểu tình chống lại các hạn chế về corona của nhà nước vào Chủ nhật ở Berlin. Theo cảnh sát, 2000 người tham gia đã đăng ký cho cuộc biểu tình lúc 2 giờ chiều trên Holzmarktstrasse.

Bất chấp việc khóa sổ như thế nào, những người phản đối tiêm chủng vẫn muốn biểu tình chống lại các hạn chế về corona của nhà nước vào Chủ nhật ở Berlin. Theo cảnh sát, 2000 người tham gia đã đăng ký cho cuộc biểu tình lúc 2 giờ chiều trên Holzmarktstrasse.

Người nộp đơn là một cá nhân, tiêu đề: “Cuộc tuần hành thầm lặng chống lại sự phân biệt đối xử và vì nhân quyền”. Một phát ngôn viên cảnh sát thông báo rằng sẽ chú ý đến việc tuân thủ bảo vệ chống lây nhiễm.

Ở Berlin, đeo khẩu trang là bắt buộc đối với các cuộc họp có hơn 20 người tham gia. Giới hạn người tham gia cho các cuộc họp không được đề cập trong sắc lệnh hiện hành của Thượng viện.

PV